x
f e n r i s

*

seriál: "Prebíjanie streliva"

  • ČLÁNOK
  • Autor

Povinná výbava pre prebíjanie

 

Srdcom celej zostavy na prebíjanie je samozrejme lis, do ktorého osadíme potrebné matrice a ostatné príslušenstvo. Pokiaľ máme k dispozícii lis matrice a váhy, tak už si teoreticky vieme začať prebíjať pištoľové strelivo. Ostatné príslušenstvo ako sú prachovače, podávače .... nám už len urýchľujú a uľahčujú proces prebíjania. Iné je to ale pri prebíjaní puškového streliva, kde síce používame jednoduchšie lisy, ale potrebujeme oveľa viac doplnkov.

 

Lisy vieme rozdeliť do troch kategórií:

 

Jednooperačné lisy

Do jednooperačného lisu vieme osadiť vždy len jednu matricu. Okrem piestu a prípadného zápalkovača nemajú žiadnu pohyblivú časť, takže sú najprecíznejšie a využívajú sa najmä pre prebíjanie presného puškového streliva. Nevýhodou je, že každú operáciu musíme robiť samostatne a tým sú samozrejme najpomalšie.

 

Turretové lisy

Turretové lisy sú niekde na polceste medzi jednooperačnými a progresívnymi. Stále vykonávajú len jednu operáciu, ale tým že majú otočnú hlavu kde máme osadené aj iné matrice a príslušenstvo, tak vieme jednotlivé operácie vykonať hneď za sebou.

 

Progresívne lisy

 

Progresívny prebíjací lis má stacionárnu hlavu kde je osadených niekoľko matríc a zároveň otočný držiak nábojníc kde je uložený rovnaký počet nábojníc.  Ak teda máme 5 polohový lis tak pri jednom potiahnutí pákou vykonávame 5 operácií naraz a každé potiahnutie znamená jeden hotový náboj.  Progresívne lisy sú teda najrýchlejšie, ale nakoľko majú veľa pohyblivých častí tak nie sú až tak precízne a nevhodné ak chceme prebiť veľmi presné a konzistentné strelivo. Zároveň sú progresívne lisy najkomplikovanejšie na zostavenie, nakoľko nezostavujeme len matricu voči nábojnici, ale aj jednotlivé matrice voči sebe.

Prebijacie-lisy - FENRIS - 1

 

Matrice

 

Na každý kaliber je nutné mať samostatnú sadu matríc. Výnimkou sú niektoré pištoľové a revolverové náboje, ktoré boli navzájom odvodené, ako je 38 spec./ 357 mag., 45 LC/454 Casull, 40 SW/10mm auto ... . V závislosti od výrobcu môže sada matríc obsahovať 2 - 4 kusy matríc. Niektorí výrobcovia zdvojujú operácie, avšak aj tak je nutné na každom náboji vykonať 4 operácie a to je vypichnutie zápalky a formátovanie nábojnice (alebo krčka nábojnice), roztiahnutie krčka nábojnice, usadenie strely, zaškrtenie strely/žehlenie nábojnice. Rozdiel medzi precíznym puškovým a pištoľovým strelivom je len v precíznosti a konzistentnosti týchto úkonov.

 

Váhy

Neodmysliteľnou a často preceňovanou súčasťou výbavy na prebíjanie sú váhy. Váhy môžeme rozdeliť na 2 typy a to mechanické a digitálne. S mechanickými je spravidla práca pomalšia ale sú presnejšie. Samostanou kategóriou sú digitálne váhy s automatickým prachovačom, ktoré samé dávkujú a vážia zvolenú navážku. Originálne váhy renomovaných výrobcov aj niečo stoja, avšak vzhľadom k tomu, že sa pri prebíjaní snažíme vážiť s presnosťou na 1/10 grainu, teda cca 5/1000 gramu, tak by sme odporúčali vyvarovať sa lacným čínskym váham z aliexpresu a podobne. Najmä ak si uvedomíme, že pri prebíjaní ide najmä o konzistentnosť !!!

 

Pranie

Nábojnice môžeme prať viacerými spôsobmi a to v ultrazvukových, rotačných, alebo vybračných práčkach. Samostatná kategória je chemické pranie. Ultrazvukové práčky poznáme skoro všetci aj z bežného života, rozdiel medzi ultrazvukovou práčkou na šperky a na nábojnice, je len v objeme ktorý dokáže práčka zvládnuť. Podstata rotačných práčok je uzavretý pomaly rotujúci bubon, v ktorom sa nábojnice spolu s pridanými nerezovým ihličkami točia vo vodnom čistiacom roztoku. Nerezové ihličky postupne odstránia aj tú najväčšiu nečistotu. Pri vibračných práčkach sa nábojnice umiestnia do vibračnej nádoby spolu s abrazívom, ktoré postupne vyšúcha všetky nečistoty z nábojníc. Vibračné práčky s abrazívom sa často používajú aj na doleštenie nábojníc po ultrazvukovom alebo rotačnom praní. Chemické pranie je najmenej používané a spočíva v ponorení nábojníc do špeciálneho roztoku na niekoľko sekúnd (aj opakovane), ktorý chemicky odstráni nečistoty z nábojníc. Jednoznačne najefektívnejšie pranie je v rotačných práčkach, avšak po opraní je nutné nábojnice ešte premyť a následne vysušiť.

Pranie nábojníc - FENRIS - 1

 

Prachovače

Pri prebíjaní pištoľového ale aj puškového streliva sa používajú objemové prachovače. Prachovač dávkuje prach podľa objemu. Objem ale vždy musíme určiť podľa hmotnosti, čo znamená, že objem prevažujeme na váhe, až kým nenájdeme to správne množstvo. Prachovače môžeme rozdeliť na dva typy a to samostatne stojace a matricové, ktoré vieme naskrutkovať priamo na prachovaciu matricu. Samostatne stojace sa používajú predovšetkým pri jednooperačných lisoch a prebíjaní presného streliva, pričom nám prachovač nasype dávku prachu a tú si potom ešte ručne dovážime. Pri prebíjaní streliva do krátkych zbraní, alebo ak nevyžadujeme vysokú presnosť, môžeme použiť matricový prachovač, ktorého dávku už nedovažujeme.

 

Ostatné drobnosti

Najmä pri prebíjaní presného streliva máme v povinnej výbave ešte množstvo rôznych doplnkov, ako sú frézky, zrážače hrán, lieviky, zápalkovače, podávače striel a mnohé iné o ktorých si ale napíšeme v inom článku.

 

 

FENRIS s. r. o. 

"FENRIS", 21 Nov 2022

V prípade pripomienok alebo návrhov úpravy článku, nás môžete kontaktovať telefonicky na tel: č.: 0903 41 44 77 alebo emailom na: fenris@fenris.sk / Ďakujeme.

Späť Nahor