x
f e n r i s

*

seriál: "Prebíjanie streliva"

  • ČLÁNOK
  • Autor

...a začíname prebíjať

Podstatou prebíjania je odstránenie starej zápalky, očistenie nábojnice a usadenie nových komponentov, teda zápalky, prachu a strely.

Prebíjacie komponenty - FENRIS - 1

 

Celý proces sa dá zhrnúť do nasledujúcich krokov:

 

  1. Pranie nábojníc, odstránenie starej zápalky a skontrolovanie nábojníc.

Príliš zdeformované a prasknuté nábojnice je nutné vyhodiť. Na odstránenie starej zápalky slúži odzápalkovacia matrica, ktorá zároveň formátuje nábojnicu, resp. len krčok nábojnice.  Na vyčistenie nábojníc sa používajú vibračné, ultrazvukové, alebo rotačné práčky.

 

  1. Mazanie nábojníc.

Mazanie odporúčame vykonať vždy a pri každom kalibri. Občas sa človek dočíta, že nie je nutné mazať pri karbidových matriciach, alebo pri nábojniciach s rovnými stenami (357 mag. a pod.) , avšak z vlastnej skúsenosti by sme odporúčali mazať nábojnice vždy, obzvlášť ak prebíjate na viacoperačných lisoch alebo ak prebíjate puškové náboje. Mazanie nábojníc je nutné vykonať po opratí a ešte pred formátovaním nábojnice a v prípade, že odzápalkujete a formátujete nábojnice v jednom kroku, tak ešte pred odzápalkovaním.

 

  1. Skracovanie nábojníc.

Tento krok sa vykonáva najmä pri puškových nábojoch a niektorých revolverových. Pri výstrele dochádza k vytiahnutiu strely z nábojnice a vysokým vnútorným tlakom v nábojnici a následná kalibrácia nábojnice má za následok natiahnutie nábojnice, resp. krčka nábojnice. Tento vzniknutý presah je samozrejme nutné odstrániť.

 

  1. Osadenie novej zápalky.

Zápalku je možné osadiť viacerými spôsobmi. Spravidla skoro všetky moderné lisy majú aj vlastný zápalkovač, prípadne sú na trhu aj ručné zápalkovače. Všetko záleží len od toho koľko streliva potrebujete prebiť a koľko máte voľného času.

Prebíjanie - zápalky - FENRIS - 1

 

  1. Roztiahnutie krčka nábojnice a nasypanie nového strelného prachu.

Roztiahnutie krčka nábojnice je nutné pre správne osadenie strely a to buď prachovacou matrickou, alebo samostatnou na to určenou. Prachovať možno taktiež viacerými spôsobmi. Na trhu sú automatické váhy s prachovačom, ktoré dávkujú prach podľa hmotnosti, alebo sú objemové prachovače, ktoré dávkujú podľa objemu. Prachovať možno aj ručne. Základom ale stále ostáva dodržanie čo najkonzistentnejšej dávky prachu. Množstvo a typ strelného prachu si vieme vždy dohľadať u výrobcu strelného prachu.

 

  1. Usadenie strely a krimpovanie.

Na usadenie strely a zaškrtenie zase slúžia matrice a to buď dve samostatné (čo odporúčame) ale jedna ktorá vykoná obe operácie. Hĺbka osadenia strely závisí od tvaru strely, ale aj našich potrieb. Krimpovanie zase pridržiava strelu na mieste a je nevyhnutné pre dodržanie konzistentného tlaku v nábojnici.

 

  1. Skúška na strelnici

 

 

FENRIS s. r. o. 

"FENRIS", 21 Nov 2022

V prípade pripomienok alebo návrhov úpravy článku, nás môžete kontaktovať telefonicky na tel: č.: 0903 41 44 77 alebo emailom na: fenris@fenris.sk / Ďakujeme.

Späť Nahor